Velkommen til fremtidens bærekraftige matproduksjon.

4.farm AS moderniserer matproduksjonen i Norge med industrielle plantefabrikker, hvor vi kombinerer vertikalt landbruk og avansert robotteknologi for å levere næringsrik mat med minimal miljøpåvirkning.

Våre plantefabrikker
4.farm AS har foreløpig to store plantefabrikker under planlegging.

I Ringsaker kommune i Innlandet planlegger vi robotiserte plantefabrikker i tre bygg på samme næringstomt. Hvert av byggene har et grunnareal på 2500 kvadratmeter.
Fabrikken er lokalisert på Rudshøgda, ved 4-felts Europavei 6, sentralt plassert med kort avstand til alle mjøsbyene, og kort vei til Oslo.

Fabrikken på Osterøy, rett utenfor Bergen, planlegges i bygg med ca 2000 kvadratmeter gulvareal.

Samlet vil disse fabrikkene ha en produksjonskapasitet på mer enn 1500 tonn pr år med salat som eksempel.

4.farm har planer om bygging av flere plantefabrikker, både i Norge og utlandet.
Vår forretningsmodell
4.farm AS utvikler, bygger, eier og driver robotiserte plantefabrikker for industriell produksjon og salg av ulike plantevekster.

Fabrikkene drives sammen med lokale aktører som har kompetanse og erfaring innenfor landbruk og planteproduksjon.

Eierskapet til de enkelte fabrikkene skjer gjennom egne dedikerte aksjeselskaper som eies av 4.farm AS og de lokale partnerne.


Driver du allerede i veksthusbransjen og/eller ønsker å begynne med vertikalt landbruk?

Da bør vi ta en prat.
Vi ser etter partnere med slike kvalifikasjoner:

 • Erfaring med å drive egen virksomhet innen landbruk.
 • Motivert for å drive vertikalt landbruk.
 • Agronomisk og botanisk kunnskap.
 • Teknisk kompetanse, inkludert klimakontroll og automasjon.
 • Ledelsesferdigheter for effektiv drift og ressursadministrasjon.
 • Evne til dataanalyse for kontinuerlig forbedring.
 • Forståelse av bærekraftsprinsipper i landbruket.
 • Evne til rask problemløsning og kvalitetskontroll.
 • Gode kommunikasjonsevner for samarbeid med team og interessenter.
 • Tålmodighet og utholdenhet for å takle utfordringer.
 • Lidenskap for landbruk og bærekraft for å oppnå suksess.
 • Evne til å tilpasse seg ny teknologi og metoder.


Å bygge 4.farm plantefabrikker i Norge basert på vertikalt landbruk har flere potensielle fordeler:

1

Økt produksjonseffektivitet.

Vertikalt landbruk gjør det mulig å utnytte tilgjengelig areal mer effektivt. Ved å bygge flere etasjer kan du øke avlinger per kvadratmeter sammenlignet med tradisjonell horisontal landbrukspraksis.

2

Årstidsuavhengig produksjon.

Plantefabrikker gir full kontroll over miljøforholdene, inkludert temperatur, lys, luftfuktighet og næringstilførsel. Dette muliggjør dyrking av avlinger året rundt, uavhengig av været eller årstidene, noe som gir en mer stabil forsyning av friske produkter.

3

Redusert avhengighet av import.

Norge importerer ofte frukt og grønnsaker fra andre land, spesielt om vinteren. Vertikalt landbruk kan bidra til å redusere denne avhengigheten ved å produsere lokale avlinger som normalt må importeres.

4

Redusert miljøpåvirkning.

Plantefabrikker kan utformes for å være mer energieffektive og redusere behovet for plantevernmidler. Dette kan redusere klimapåvirkningen og miljøpåvirkningen sammenlignet med konvensjonell jordbruk.

5

Mindre ressursbruk.

Vertikalt landbruk kan kreve mindre vann og færre næringsstoffer sammenlignet med tradisjonell dyrking, takket være gjenvinningssystemer og nøyaktig dosert næringsstofftilførsel.

6

Næringsmiddelsikkerhet.

Ved å øke lokal produksjon av frukt og grønnsaker, kan Norge bedre sikre en stabil forsyning av sunn mat for sin befolkning, spesielt i tider med usikkerhet knyttet til import.

7

Innovasjon og jobbskaping.

Bygging og drift av store plantefabrikker vil føre til innovasjon innen landbruks- og teknologibransjer og kan skape arbeidsplasser i både produksjon og teknologiutvikling.

8

Urbanisering og landbruksomdannelse.

Vertikalt landbruk gjør det mulig å bygge landbruksanlegg i byområder, noe som kan bidra til å bevare landbruksland utenfor byene og redusere urbaniseringens innvirkning på naturområder.

9

Forskning og utvikling.

Plantefabrikker gir kontrollerte miljøer som er ideelle for forskning og utvikling innen planteavl, genetikk og agronomi.

 • Gjøvik, Innlandet, Norway
*
*
Fjerde generasjon landbruk
Firmanavnet vårt er ment å henspeile til fjerde generasjon landbruk - en fase vi er inne i nå.

Hver generasjon representerer en unik fase:

1) Første generasjon landbruk:
Tradisjonell, manuell jordbrukspraksis med grunnleggende verktøy og naturlige faktorer som sollys og regn. Hovedmålet er selvberging, med jordbrukspraksiser som har vært på plass i tusenvis av år.

2) Andre generasjon landbruk:
Mekaniseringens tidsalder med traktorer og maskiner, som muliggjorde økt produktivitet og større gårdsdrift. Oppsto på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.

3) Tredje generasjon landbruk:
Den grønne revolusjonen på midten av 1900-tallet, preget av syntetiske gjødsler, plantevernmidler og store avlinger for å bekjempe matmangel.

4) Fjerde generasjon landbruk:
Et begrep som brukes for å beskrive den pågående utviklingen av jordbrukspraksis på 2000-tallet. Moderne jordbruk som fokuserer på bærekraft, effektivitet og miljøvern. Dette inkluderer presisjonsjordbruk, økologiske metoder, automatisering og teknologi for å møte fremtidens matbehov og bevare miljøet.

Generasjonene kan overlappe, og utviklingen av landbruket fortsetter :-)