Fjerde generasjon landbruk
Firmanavnet vårt er ment å henspeile til fjerde generasjon landbruk - en fase vi er inne i nå.

Hver generasjon representerer en unik fase:

1) Første generasjon landbruk:
Tradisjonell, manuell jordbrukspraksis med grunnleggende verktøy og naturlige faktorer som sollys og regn. Hovedmålet er selvberging, med jordbrukspraksiser som har vært på plass i tusenvis av år.

2) Andre generasjon landbruk:
Mekaniseringens tidsalder med traktorer og maskiner, som muliggjorde økt produktivitet og større gårdsdrift. Oppsto på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.

3) Tredje generasjon landbruk:
Den grønne revolusjonen på midten av 1900-tallet, preget av syntetiske gjødsler, plantevernmidler og store avlinger for å bekjempe matmangel.

4) Fjerde generasjon landbruk:
Et begrep som brukes for å beskrive den pågående utviklingen av jordbrukspraksis på 2000-tallet. Moderne jordbruk som fokuserer på bærekraft, effektivitet og miljøvern. Dette inkluderer presisjonsjordbruk, økologiske metoder, automatisering og teknologi for å møte fremtidens matbehov og bevare miljøet.

Generasjonene kan overlappe, og utviklingen av landbruket fortsetter :-)