Vår forretningsmodell
4.farm AS utvikler, bygger, eier og driver robotiserte plantefabrikker for industriell produksjon og salg av ulike plantevekster.

Fabrikkene drives sammen med lokale aktører som har kompetanse og erfaring innenfor landbruk og planteproduksjon.

Eierskapet til de enkelte fabrikkene skjer gjennom egne dedikerte aksjeselskaper som eies av 4.farm AS og de lokale partnerne.